Türkiye, Avrupa'da İngilizce öğrenimine en çok ilgi gösteren ülkelerden biri
Ülkelere göre sıralama
Kullanıcılar tarafından İngilizce öğrenme konusundaki ilgilerini göstermek için yerel dillerinde ve İngilizce en çok aratılan 7 anahtar kelimeyi ele aldık.
Ardından, SEO araçlarının yardımıyla bu kelimeler baz alınarak ilgili tüm anahtar kelimeleri listeye ekledik ve aylık arama hacimleri toplandı.
Son olarak, listeyi alaka düzeyi ve doğruluk açısından inceledik ve
ÖĞRENMEYE İLGİ ENDEKSİNE
ulaşmak için analiz ettik
İncelenen ülkelerdeki her 1000 kullanıcıdan bu kadarı
Burada sunulan sıralama, resmi toplam nüfusa değil, Google'ın kullanıcı erişimine dayanmaktadır. Bu fark, Google'ın erişimini kişi başına hesap sayısı, bir bölgedeki geçici ziyaretçiler, web sitelerinde etkileşimde geçirilen süre ve kayıtlı kullanıcılar gibi çeşitli faktörlere dayanarak hesaplamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Google'ın rakamları nüfus verilerinden önemli ölçüde farklı olabilmekte ve demografik verilerden ziyade dijital faaliyetleri yansıtmaktadır.
her ay
arıyor.
Bu sıralama, Avrupa ülkeleri arasında İngilizce öğrenimine yönelik farklı ilgi düzeylerinin ilginç bir portresini sunmaktadır.
İspanya ve Polonya'nın ardından üçüncü sırada yer alan Türkiye, İngilizce öğrenimine ciddi bir ilgi göstermektedir.

Yelpazenin diğer ucunda, nüfusun yalnızca %0,16'sının benzer bir ilgi gösterdiği Kıbrıs, Avrupa genelinde dil öğrenimine duyulan ilgideki büyük farkı vurgulamaktadır.
Macaristan ve Portekiz (4. ve 5.) kayda değer bir ilgi göstermekle birlikte İspanya'nın bir hayli gerisinde kalmaktadır.
Veriler sadece ülkelerin bir listesini ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda farklı kültürel ve eğitimsel önceliklerinin bir hikayesini de anlatıyor; Türkiye'nin konumu, Avrupalı komşularına kıyasla İngilizce öğrenimine özellikle güçlü bir değer verildiğini gösteriyor.
Peki ama bu neden böyle? Aşağıdaki bölüm, Türkiye'nin konumuna katkıda bulunan dört temel faktörü sunarak bu soruyu derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır.
TÜRKİYE, İŞ AMAÇLI İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNE EN FAZLA İLGİ GÖSTEREN ÜLKELERDEN BİRİ
…ve ilgi giderek artıyor! Arama hacmi geçtiğimiz yıl %6 arttı:
Türkiye, iş amaçlı İngilizce öğrenimine en fazla ilgi gösteren Avrupa ülkelerinden biri

…ve ilgi giderek artıyor! Arama hacmi geçtiğimiz yıl %6 arttı:

Türkiye'nin farklı bölgelerinde İngilizce öğrenmeye yönelik kişi başına düşen ilgiyi arama hacimlerini nüfuslarına oranlayarak ayrıca analiz ettik:
İngilizce, Türklerin öğrenmek istediği tek dil değil ama kesinlikle en popüler olanı:
TÜRKİYE’DE EN ÇOK ÖĞRENİLMEK İSTENEN DİLLER
Türkler İngilizce öğrenmeye öncelik veriyor çünkü bu iş fırsatlarını arttırıyor.
Daha yüksek maaşlara ve kariyerde yükselmeye açılan bir kapı.
Çok temel bilgilere sahip biri için İngilizce öğrenmek yaklaşık 700 saatlik bir çalışma gerektirir. Kulağa çok gibi gelebilir, ancak bu yalnızca bir tam zamanlı eğitim dönemine karşılık gelir.

Öte yandan, üniversite dereceleri çoğu durumda birkaç yıl sürer: Lisans için dört yıl ve yüksek lisans için iki yıl.

Bu da İngilizce'de yetkinleşmenin nispeten kısa bir süre içinde kariyerde ilerleme için bir katalizör olduğu anlamına gelir.

İngilizce öğrenme motivasyonu, ne kadar sürdüğünün ötesine geçmektedir.
İngilizce yeterliliği, Türkiye'deki bireyler için hem kazanç potansiyellerini hem de kariyer gidişatlarını etkileyen önemli bir unsurdur. Avrupa Yaşam Kalitesi Araştırması'ndan* elde edilen bulgular, Türk çalışanlar arasında İngilizce yeterliliği ile hissedilen finansal memnuniyet arasındaki ilişkinin altını çizmektedir. İngilizce bilenler kendilerini 'iyi gelirli' olarak algılamaya daha yatkındır ve kariyerlerinde ilerleme istekleri daha yüksektir.
Bu korelasyon, İngilizcenin küreselleşen ekonomide kritik bir yetkinlik olarak daha geniş çapta kabul gördüğünü göstermektedir. Türkiye ekonomik büyümesini ve uluslararası pazara entegrasyonunu sürdürürken, İngilizce yeterliliği başarı için bir ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Bu dil, iş, ticaret ve teknoloji dahil olmak üzere çeşitli küresel sektörlerde iletişim için birincil araç olarak hizmet vermektedir.
İngilizce yetkinliği Türkiye’nin iş dünyasındaki büyümesini destekliyor.
İngilizce yeterliliği sadece iş fırsatları yelpazesini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda yabancı yatırımları da kolaylaştırıyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler, uluslararası ortakları ve müşterileriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilen çalışanlar aramaktadır ve bu da ülkenin yabancı işletmeler için cazibesini artırmaktadır.

British Council tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye'deki işlerin %30'undan fazlasının İngilizceyi yetkin bir şekilde anlamayı gerektirdiğini ortaya koymuştur.

Bununla birlikte, İngilizce yeterliliği turizm, bilişim, finans ve imalat gibi çeşitli sektörlerde rekabet gücünü artırmaktadır. Küresel etkileşimlerin yaygın olduğu bu sektörlerde, güçlü İngilizce becerilerine sahip bireyler, uluslararası ölçekte başarılı olmak ve kuruluşlarının başarısına katkıda bulunmak için daha iyi bir konuma sahiptir.
İngilizce yeterliliği Türkiye’nin turizm sektörünü ileriye taşıyor.
Türkiye, her yıl İngilizce konuşulan ülkelerden milyonlarca ziyaretçi çeken popüler bir turistik destinasyondur. Turizm ve otelcilik sektörü, uluslararası turistlerle iletişim için büyük ölçüde İngilizceye ihtiyaç duymakta, bu da İngilizce yeterliliğini otellerde, restoranlarda, tur rehberlik firmalarında ve diğer hizmet odaklı sektörlerde çalışanlar için vazgeçilmez kılmaktadır.

Türkiye'nin turizm sektöründe İngilizce yeterliliğine olan talep, bu sektörde istihdam fırsatları arayan Türkler arasında dil öğrenme ve beceri geliştirme konusunda verimli bir döngü yaratmıştır. Kariyer ilerlemesi ve daha kaliteli hizmet sunumu için İngilizce yeterliliğinin değerinin farkında olan bireyler, örgün eğitim, kurslar veya kendi kendine çalışma girişimleri yoluyla dil becerilerini geliştirmek için motive olmaktadır.

Turizm sektörü gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ettikçe, İngilizce yeterliliği, yönetim rolleri, uluslararası pazarlama pozisyonları ve İngilizce konuşan müşterilere hizmet veren turizmle ilgili işletmeler de dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazede iş fırsatlarına kapı açmaktadır. Bu şekilde, İngilizce yeterliliği sadece bireysel istihdam edilebilirliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda sektörün genel rekabet gücüne ve sürdürülebilirliğine de katkıda bulunur.
İngilizce eğitimi: Ulusal Stratejilerden Online Derslere
İngilizce, ilkokuldan itibaren ulusal müfredatta temel bir ders olmasına rağmen, öğrenciler genellikle sadece temel becerilerle mezun olmaktadır. Dil eğitimindeki bu açık, önemli sayıda ebeveynin çocukları için ek İngilizce öğrenme desteği aramasına neden olmuştur.

Bu zorluklara yanıt olarak, Novakid gibi online platformlar değerli kaynaklar olarak ortaya çıkmıştır.

Bu yaklaşım, öğrencilerin akademik performanslarını artırmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, onları İngilizce bilmenin genellikle yüksek öğrenim ve mesleki başarı için bir ön koşul olduğu küreselleşmiş bir dünyaya da hazırlamaktadır.
Ayrıca, Türkiye'de enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin damgasını vurduğu mevcut ekonomik iklim, uygun maliyetli eğitim kaynaklarını her zamankinden daha önemli hale getirmektedir.

Online dil öğrenme platformları, geleneksel fiziksel dil okullarına göre daha uygun fiyatlı ve kullanışlı bir alternatif sunuyor. Her iki seçenek de belirli bir yatırım gerektirse de, online dersler, maddi kısıtlamalara rağmen çocuklarına en iyi eğitimi sağlamaya çalışan aileler için nispeten ekonomik bir çözüm sunuyor.
Bununla birlikte, Erasmus+ gibi girişimler, devletin İngilizce yeterliliğinin önemini kabul ettiğini, uluslararası hareketliliği ve değişim programlarını teşvik ettiğini vurgulamaktadır.

Ek olarak, ülke genelindeki kurumlar, uluslararası öğrencileri ve öğretim üyelerini çekmek için İngilizce eğitim veren programlarını genişleterek Türkiye'yi küresel akademik camiaya daha da entegre etmektedir.
Novakid Hakkında
Novakid, 4-12 yaş arası çocuklar için ödüllü bir online İngilizce okuludur. İngilizceyi, çocukların gerçekten sevdiği eğlenceli, ilgi çekici online derslerle hayata geçiriyoruz (evet, gerçekten!) Sertifikalı ana dili ve ikinci ana dili İngilizce olan öğretmenler ile bire bir ve grup dersleri sunuyoruz. Her 25 dakikalık ders, genç öğrencilerin ilgisini çekmek ve onları eğitmek için tasarlanmış tam kapsamlı dil öğrenimi, oyunlar ve etkinliklerin heyecan verici bir kombinasyonudur.

Novakid, 2017'deki kuruluşundan bu yana 500.000'den fazla öğrenciye 14 milyondan fazla ders verdi. Müfredatımız, çocuklara İngilizce konuşma pratiği için güvenli bir alan sunarak okul öğrenimini tamamlar ve materyaller oyun yoluyla öğrenmeye dayanır.

İngilizceye hakim olmak çocuğunuz için akademik ve kariyer fırsatları dünyasının kapılarını açar. Çocuğunuzun İngilizcede akıcılığa giden yolculuğunu başlatın - sevecekleri ücretsiz bir deneme dersi için bugün kaydolun!
Novakid, Avrupa Standartları CEFR'ye karşılık gelen bir müfredat kullanarak anadili İngilizce olan öğretmenlerle dersler veren, 4-12 yaş arası çocuklar için online bir İngilizce okuludur.
09:00-20:30
Sadece yazılı iletişim
new@novakidschool.com
Satış Departmanı
hellopress@novakidschool.com
Medya Soruları için
partners@novakidschool.com
Ortaklar için
© Novakid Inc., 2017 - 2024